Omluvný list k vytištění:

Omluvný list k vytištění

OMLUVNÝ LIST

MŠ Markvartice, Markvartice 105, 507 42 Markvartice


Jméno a příjmení dítěte: Školní rok:

Datum absence od: do (včetně):


Důvod absence :


Podpis rodičů: ................................

případně

Potvrzení razítkem lékaře a datum: ..................... .....................


Datum odevzdání omluvy učitelce : ..................................................