Zaměstnanci:

Zaměstnanci

ředitelkaMgr. Alena Egrtová                          
učitelka Barbora Voznicová

Bc. Jana Kubánková
provozní zaměstnanci   Marcela Javůrková

Jaroslava Jenčková