Zaměstnanci:

Zaměstnanci

ředitelkaMgr. Alena Egrtová                          
učitelka Tereza Dymešová

Bc. Jana Kubánková

Iveta Prajzlerová
provozní zaměstnanci   Marcela Javůrková

Jaroslava Jenčková

Martina Kelbichová