DUBEN:

DUBENDUBEN


Milí rodiče, 


MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE ZNOVU OTEVŘENA OD PONDĚLÍ 12. dubna 2021 ZA TĚCHTO PODMÍNEK :


  • 1. fáze rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání pouze dětem s povinnou předškolní docházkou, maximálně ve skupině 15 dětí.
  • Děti nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
  • Od nástupu dětí do MŠ je uložena povinnost testovat děti 2x týdně Ag testy.
  • Od testování budou osvobozeny děti, jejichž zákonný zástupce doloží potvrzení od hygieny o prodělání nemoci Covid-19.
  • Odmítnutí testování znamená nepřijetí dítěte do kolektivu MŠ.
  • Tímto dnem pro MŠ zaniká povinnost distanční výuky. 


Předpokládaný návrat ostatních dětí je až ve 3. fázi rozvolnění!!!


Pokud by někdo z Vás potřeboval pro zaměstnavatele čestné prohlášení o uzavření MŠ, je k vyzvednutí v poštovní schránce na spodních vrátek MŠ!!Pokud některý z předškoláků do MŠ v pondělí 12. dubna 2021 nenastoupí, jsou jeho zákonní zástupci povinni jeho nepřítomnost včas omluvit.

 Telefonicky (493577123) nebo na e-mail msmarkvartice@seznam.cz.


Vzhledem k současné epidemiologické situaci nebude rodičům umožněn vstup do prostor mateřské školy, s výjimkou vstupní chodby, kam prosím vstupujte pouze s respirátorem třídy FFP2 a vždy jen jedna doprovázející osoba. Budeme se na některé z Vás v pondělí těšit, ostatním přejeme pohodové jarní dny :-)