Stravování:

Stravování

Vnitřní řád školní jídelny

  Vyplývá ze:
 • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání (školský zákon)
 • vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhlášky č. 84/205 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • platných hygienických předpisů
  Organizace provozu
 • dítě má právo na odběr jídla pouze při docházce do MŠ, tj. oběd, přesnídávka, svačina, v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb.
  pokrmy se vydávají:
 • přesnídávka 9.00 – 9.20 hod.
 • oběd 11.45 – 12.15 hod.
 • svačina 14.30 – 14.45 hod.
 • Výdej do jídlonosičův případě prvního dne nemoci dítěte probíhá hned po dovaření a to odděleně.
 • Přihlašování ke stravování probíhá zároveň se zápisem dítěte do MŠ
 • Odhlašování a přihlašování dětí den předem nebo telefonicky nejpozději do 7.30 hodin na daný den a to na tel. čísle 493 577 123 nebo emailem.
 • Každá nepřítomnost dítěte ve škole musí být včas a řádně omluvena, pokud ne, počítá se každý den nepřítomnosti jako neomluvené a rodiče musí uhradit tento den stravné.
 • Pokud dítě onemocní, má nárok na stravu pouze l. den nemoci, dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.
  výše úhrady
 • děti 3 – 6 let - přesnídávka Kč 8,-, oběd Kč 25,-. svačina Kč 7,-, tj. celkem 40,- Kč
 • děti 7 let - přesnídávka Kč 9,-, oběd Kč 27,-. svačina Kč 7,-, tj. celkem 43,- Kč
 • Způsob úhrady : úhrada stravování za kalendářní měsíc se platí do předposledního pracovního dne daného kalendářního měsíce.
 • Připomínky ke stravování se hlásí p. ředitelce
 • Úklid ŠJ v době výdeje, čistota u stolu zajišťuje M. Kelbichová.
 • Jídelní lístek je vyvěšen vždy včas na celý týden v šatně k nahlédnutí. Zaměstnanci MŠ Markvartice, okres Jičín požívají výhod závodního stravování. Stravují se v jídelně podle směrnice k vydávání obědů ve školních jídelnách MŠ.
 • Rodiče byli seznámeni s tímto vnitřním řádem na nástěnce v šatně, popřípadě u ved. školního stravování.
 • V případě potřeby telefon na ŠJ je 493577123.
  Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dne 1.1.2020.